Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout tuto Wikistránku Vytisknout tuto Wikistránku

HryÚvodem

V textu jsou užity některé zkratky:

V textu je užívána gramatika rodu mužského, což v rodovém deklinačním jazyce usnadňuje jednodušší větné formulace. Míníme tím ovšem obě pohlaví, a to jak ve vztahu k žákům – žákyním, tak ve vztahu k učitelkám-učitelům, trenérkám-trenérům. V příkladech pak užíváme plurál my (my, jak to vnímáme). Používáme i výrazy lidové či zlidovělé, nebo dokonce ty, které jsou vlastní sportovnímu prostředí. Tímto vědomým porušením spisovného jazyka chceme minimalizovat připomínky veřejnosti, že psychologové si libují v cizích slovech a není možné jim rozumět.

Doufám, že textu, a zvláště pak příkladům kurzívou, porozumíte.

Hry a jiné činnosti člověka

Hra je jednou z typických činností člověka, slouží jako příprava k činnostem dalším. Ovšem je patrná už u subhumánních živočichů a má stejný význam. Není pravda, že hra je typická jen pro dětský věk (viz Robert Bakalář: I dospělí si rádi hrají). Je pouze pravdou, že v dětském věku je pro hru největší časový prostor a je nejvíce podněcována. Mnoho autorů a knih se snažilo definovat hru, přesto docházíme k závěru, že jednoznačná definice nemůže existovat pro její nekonečnou variabilitu.

Hry a motorika

Činnosti člověka jsou spojeny s motorikou (i když sedím v křesle a zírám na televizi, sezení je motorický dovednostní akt, navíc doprovázený pohybem prstů, mačkajících ovladač, druhá například vytahuje ze sáčku brambůrky či drží v ruce sklenici s pivem. Pánům se omlouvám, dámy, sedící u televize mohou kroutit natáčky či přišívat knoflíky, učitelé opravovat písemky, doplňte sami…). Motorika člověka pak je značně rozmanitá, vzhledem k lidským činnostem:

Práce, učení a hra jsou považovány za základní, typicky lidské činnosti.

Protože hra je součástí života, volného času i školní Tv, postačí odpověď na otázku, PROČ je hra tak atraktivní sama o sobě, ale může být i nástrojem motivace pro činnosti méně záživné.

Znaky hry

Existuje radost ze hry? ANO, ale musí mít pravidla, byť rámcová, musí být rozumově, dovednostně i fyzicky adekvátní věku či dané skupině, uzpůsobena tak, aby každý mohl nalézt svou roli. Musí mít začátek i konec a zhodnocení pro skupinu i individuální přínos.

Vývojová stadia hry v ontogenezi jedince jako by byla kopírována ve zvládání sportovní hry od přípravek až do dospělosti:

I dospělí si hrají, bylo zmíněno výše. Často však jejich hry mají sociální charakter, jako „hra na horký brambor“, „hra na mrtvého brouka“, nebo v boji o mocenské pozice je to „hra na kanadský trávník“ či „hra s krysím labyrintem“. Čestní RUT jich nevyužívají. Rozezná je dětská populace, natož pak pubertální mládež či kolegové. Jejich užívání může být určitou dobu úspěšné, ale pak dojde ke ztrátě důvěry.

Použitá literatura a literatura k dalšímu studiu:

Krejčí, M.: Problematika psychotréninku mládeže. Příspěvek na Psychologických dnech v září 2008, Olomouc.

Slepička, P., Hošek, V. & Hátlová, B.: Psychologie sportu. Karolinum, Praha 2006.

Svoboda, B. & Vaněk, M.: Psychologie sportovních her. Olympia, Praha 1986.

Válková, H.: Psychologie tělesné výchovy. Univerzita Palackého, Olomouc, 1983.

Válková, H.: Základní poznatky z psychologie v podmínkách tělovýchovného procesu. In Bokůvka, J. a kol.: Základy tělesné kultury. Univerzita Palackého, Olomouc 1990.

Válková, H.: Profesní kompetence v učitelství tělesné výchovy – obecný základ. Studia Kinanthropologica, 9(1), 39-46, 2008.

Weinberg, R. S. & Gould, D.: Foundations of Sport and exercise psychology. Human Kinetics Publisher, 1997.

www.pages

Zpracovala: prof. PhDr. Hana Válková, CSc., Fakulta tělesné kultury, UP v Olomouci. Zpracované téma je částí obsáhlého komplexního materiálu uveřejněného na adrese Psychologické aspekty pohybových aktivit, tělesné výchovy a sportu (vybraná témata) (http://pfyziolmysl.upol.cz/?p=1611).
Autor příspěvku: 003 dne 1.11.2013 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: Motivace, jednání, chování, emoce, Sociální jednotlivec
Motivace, jednání, chování, emoceSociální jednotlivec

Nejnovější příspěvky