Cíle projektuCílem projektu je vytvořit komplexní prostředí e-learningových podpor pro mezipředmětovou a mezioborovou integraci výuky tématu vědomí v akreditovaných programech studovaných na fakultách UP v Olomouci. Prostředí je realizováno formou vzdělávacího portálu dostupného z veřejného internetu. Jeho náplň tvoří digitalizované podpory soustředěné do 12 vzdělávacích celků. Portál umožňuje využít podpory jak v lekcích výuky, tak v domácí přípravě studentů. Přístupová práva jsou odstupňována.


Autor: admincz - publikováno dne 2.12.2010