O projektuMentální mapa
Elektronické knihy Poškození mozku Spirituální dimenze Poruchy psychiky Úvod do kognitivní biologie; nervová soustava Vnímání Vědomí, obsah a rozsah vědomí, kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí, mezioborové přístu Učení a paměť, poruchy učení a paměti Komunikace; sémiotika a řeč, poruchy řeči Myšlení, poruchy myšlení Osobnost Motivace, jednání, chování Sociální jedinec, problém jinakosti, sociopatologie

Cílem projektu je vytvořit e-learningové prostředí pro mezipředmětovou a mezioborovou integraci výuky tématu vědomí v akreditovaných programech studovaných na fakultách UP v Olomouci. E-learningové prostředí je reprezentováno komplexním výukovým portálem. Osnovou portálu jsou textově zpracovaná hlavní výuková témata. Text je kombinován s grafickým materiálem a multimediálními vstupy. Výukové podpory soustředěné v portálu modulárním způsobem pokrývají rychle se rozvíjející a problémové stránky tématu vědomí, jak se objevují v náplni výukových kurzů fakult. Portál je dostupný z veřejného internetu. Je vybaven výkonným naváděcím a vyhledávacím aparátem.

LMS prostředí je vytvářeno na principu wiki. Zůstává trvale otevřeno doplněním a úpravám. Kterýkoliv z uživatelů může po svém přihlášení v prostředí pracovat jako autor, tvořit vlastní příspěvky anebo vnášet úpravy nebo opravy do už existujících příspěvků (viz Pokyny pro autory). Prostředí je dostatečně robustní, aby do něj mohly být vkládány všechny typy příspěvků – textové i multimediální a aby umožnilo dostatečně rozsáhlou spolupráci mezi výukovými pracovišti na různých fakultách ve prospěch studentů. Portál obsahuje samostatnou sekci e-učebnic. Přijetí příspěvku schvalují a finální začlenění příspěvků do struktury portálu provádějí jeho redaktoři (viz Pokyny pro autory).


Autor: admincz - publikováno dne 1.12.2010
Klíčová slova: