Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout tuto Wikistránku Vytisknout tuto Wikistránku

Psychologické aspekty pohybových aktivit, tělesné výchovy a sportu (vybraná témata)Anotace

Modul akcentuje principy aplikací psychologie do podmínek pohybových aktivit, školní tělesné výchovy a výkonnostního sportu v jednotlivých věkových obdobích tak, aby student si byl vědom těchto principů, byl schopen kriticky posuzovat fakta, vyvozovat závěry a řešit situace v interakční praxi. V modulu je obsaženo podtržení nároků na psychiku edukátora, jeho vědomí i sebereflexe, ale především uvědomování si řešení nových situací v současném variabilním prostředí Tv a sportu a získání orientace ve spektru možných příčin a důsledků chování a prožívání v uvedených podmínkách.
Prof. PhDr. Hana Válková, CSc., Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury

Obsah textu

I. PSYCHOLOGIE A PSYCHIKA

I.1. Psychologie a psychika
I.2. Psychologie sportu

II. PSYCHIKA A MOTORIKA

II.1. Vztah psychiky a motoriky
II.2. Determinanty motoriky
II.3. Motorická kompetence
II.4. Hra

III. SPORTOGRAFIE

III.1. Obecné principy klasifikace sportovních činností
III.2. PAS činnosti senzorické
III.3. PAS funkčně-mobilizační
III.4. PAS esteticko-koordinační
III.5. PAS rizikové
III.6. PAS anticipační

IV. PSYCHICKÉ PROCESY A JEJICH ODRAZ V PAS

IV.1. Procesy poznávací
IV.1.1. Vnímání
IV.1.2. Ostatní procesy
IV.2. Procesy emočně motivační
IV.2.1. Emoce
IV.2.2. Dimenze strachu
IV.2.3. Dimenze agresivního chování
IV.2.4. Motivace, výkonová motivace
IV.2.5. Volní úsilí
IV.2.6. Stádia motivace v celoživotním vývoji sportovce

V. MOTORICKÉ UČENÍ

VI. ZÁTĚŽOVÉ SITUACE

VI.1. Klasifikace zátěžových situací
VI.2. Typy reagování na zátěžové situace a jejich řešení
VI.3. Patologické jevy spojené se zátěžovými situacemi

VII. SEBEREFLEXE UČITELE Tv

VII.1. Modální osobnost
VII.2. Profesní deformace
VII.3. Chyby v posuzování a hodnocení
VII.4. Osobní analýza zaměstnání

Úvodem

Troška terminologie nikoho nezabije
V textu jsou užity některé zkratky:
V textu je užívána gramatika rodu mužského, což v rodovém deklinačním jazyce usnadňuje jednodušší větné formulace. Míníme tím ovšem obě pohlaví, a to jak ve vztahu k žákům – žákyním, tak ve vztahu k učitelkám-učitelům, trenérkám-trenérům. V příkladech pak užíváme plurál my (my, jak to vnímáme). Používáme i výrazy lidové či zlidovělé, nebo dokonce ty, které jsou vlastní sportovnímu prostředí. Tímto vědomým porušením spisovného jazyka chceme minimalizovat připomínky veřejnosti, že psychologové si libují v cizích slovech a není možné jim rozumět.
Doufám, že textu, a zvláště pak příkladům kurzívou, porozumíte.Pages: 1 2