Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout tuto Wikistránku Vytisknout tuto Wikistránku

PozornostÚvod

Pozornost je psychický stav člověka, kterým popisujeme zaměřenost a koncentraci vědomí.

Zaměřenost vědomí – předměty pozornosti

Člověk si ve vědomí ze všech podnětů, které na něho působí, vybírá jen některé, a to podle jejich významu. Vybrané podněty se dostávají do centra vědomí - odrážejí se ostřeji, přesněji a úplněji. Ostatní podněty zůstávají na okraji vědomí. V tomto bodě pozornost úzce souvisí s motivy a motivací.

Předměty pozornosti, tedy podněty, na které se vědomí zaměřuje, mohou být :

Pozornost člověka tak může být zaměřena navenek i dovnitř.

Koncentrace vědomí – intenzita pozornosti

Soustředěnost neboli koncentrace vědomí  znamená stupeň aktivity naší psychické činnosti (intenzita pozornosti). Opět je zcela zřejmá souvislost s motivací.

Druhy pozornosti

Podle toho, zda pozornost budí působící podněty, nebo vlastní vůle, rozeznáváme:

Vlastnosti a individuální zvláštnosti pozornosti

Mezi vlastnosti a individuální zvláštnosti pozornosti patří:

Téměř ve všech vlastnostech pozornosti existují mezi lidmi značné individuální rozdíly.

Zpracovala: doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc., Ústav patologické fyziologie v Olomouci.
Autor příspěvku: 0003 dne 13.7.2013 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: Vnímání
Vnímání

Nejnovější příspěvky